Kan det vara vildsvin?

Kan det vara vildsvin som har bökat upp denna åkern?