Fartyget Alice i Ineos hamn

Stenungsund

Lossning av salt till klortillverkningen.