Mer utsikt från Älvsborgsbron

Göteborg vid Göta älv.