Från en svunnen tid

Från den tiden då man konserverade hemma. Nu köper man alla konserver i affären.