Lek med nyutslagna blad

Här har jag dragit rejält i redigeringsreglagen.