Man betraktar Nordiska Akvarellmuséet

Skärhamn på Tjörn.