Mycket Göteborg på en gång

Götaälvbron, Barken Viking, Göteborgsoperan, Läppstiftet och färjan Älvsnabben i förgrunden.

Taget genom bussfönstret vid Järntorget.