En älg har stigit upp ur Klarälven

Älgen kom från andra sidan älven och klev upp här på sandreveln.