Utsikt med Eriksbergskranen

Göteborg. Utsikt från Älvsborgsbron.