Grönska mellan husen

Gården mellan hyreshusen är grön.