Prickar

Villa på Stenungsön

Rött ljus på stationen

Stenungsunds station.

Lek med glasögon

Den lilla ön

Taget vid Källsby Kile, Jörlanda. Samhället på andra sidan är Djupvik på Tjörn.

Band

Glasskål

Tre hus som äger

Vid Järntorget, Göteborg.

Svarta punkter

Stenungsunds station 17:24