Snäcka från sidan

Snäckans spiral

Fjolårets sista berberisbär