Snäcka från sidan

Snäckans spiral

Fjolårets sista berberisbär

Undersidan på äpple

Vinterbad – Stenungsunds hamn

Glänsande snäcka

Liten vit snäcka

Eriksberg husbygge

Förr byggde man båtar här.
Nu bygger man hus.

Eriksberg, Göteborg.

Snäcka närbild

Vacker snäcka