Den lilla ön

Taget vid Källsby Kile, Jörlanda. Samhället på andra sidan är Djupvik på Tjörn.

Band