Eriksberg husbygge

Förr byggde man båtar här.
Nu bygger man hus.

Eriksberg, Göteborg.

Den lilla ön

Taget vid Källsby Kile, Jörlanda. Samhället på andra sidan är Djupvik på Tjörn.

Band